Restaurering og reparasjon av møbler

Bergen Håndtverksenter har lang erfaring med restaurering, som altså innebærer å tilbakeføre møbler, vinduer, dører eller andre bygningsdetaljer til sin opprinnelige tilstand. Dersom skaden er for stor, utfører vi i stedet en reparasjon.

Restaurering Reparasjon

Restaurering

Møbelrestaurering

Bergen Håndtverksenter AS er spesialister og utfører alle former for møbelrestaurering.

Det er to hovedskoler når det gjelder vedlikehold av gamle møbler: restaurering og konservering. Ved restaurering av et møbel skal det tilbakeføres, så langt det er mulig, til sitt opprinnelige utseende. Konserverer man et møbel skal det settes i brukelig stand.

Vi er spesialister på restaurering av møbler og har kunnskapen som skal til for å velge den rette fremgangsmåten for nettopp ditt møbel. Med over 20 års erfaring med restaurering og med kunder som Riksantikvaren og diverse museer, kan du trygt overlate ditt møbel til oss.

Restaurering av bygningsdetaljer

På vårt moderne snekkerverksted restaurerer vi alle typer bygningsdetaljer. Der hvor restaurering ikke lenger er mulig eller hvor bygningsdelene er gått tapt, gjenskaper vi detaljene så nær opp til originalen som mulig.

Vi lager kopier av alle typer listverk, paneler og andre bygningsdetaljer.

Restaurering av dører og vinduer

En restaurering av dører og vinduer tar vanligvis 3-6 uker og gjennomføres ved vårt verksted i Bergen. Restaureringen av antikke og gamle vinduer og dører utføres etter gamle håndverkstradisjoner og med bruk av riktige materialer.

Hvorfor restaurere og ikke kjøpe nytt?

Ved å bytte ut vinduene, mister man ofte det flotte særpreget som disse gamle vinduene tilfører huset. Treverket på disse gamle vinduene er også av en slik kvalitet at de, selv etter over 100 år, fortsatt er av mye bedre kvalitet enn dagens nye vinduer.

Byantikvaren i Oslo har gjort en livssyklusanalyse av gamle og nye vinduer, hvor de ser på den totale miljø påvirkningen. Der kommer alternativet med å restaurere bedre ut enn å skifte vinduer. Ifølge byantikvaren holder et hundre år gammelt vindu minst hundre år til, med normalt vedlikehold.

Be om pristilbud på restaurering

Reparasjon

Mange mener at ordene restaurering og reparering betyr det samme, men det er en hårfin forskjell her. Reparasjon av et møbel betyr at man setter det i en slik stand at det kan brukes uten at man tar hensyn til møbels opprinnelige utseende. Restaurering betyr derimot at man tilbakefører møbelet så godt som mulig til dets opprinnelige utseende.

Uansett krever reparasjonsarbeid tålmodighet og nøyaktighet, og ikke minst kompetanse og lang erfaring med slikt arbeid. Eksempler på en typisk reparasjon kan være et knekt stolbein, et hakk i en bordplate, oppliming av en stol som er løsnet i sammenføyningene osv.

Be om pristilbud på reparasjon

Våre prosjekter