Gullforgylling av deler montert på en båt

Statsråd Lehmkuhl

Under arbeid.

0